top of page

- Suitable for fire cladding of pillars, beams, walls and ceilings.

- Reinforced plaster core with i.a. clay and vermiculite.

Countersunk, cardboard-covered long edge and cut straight short edge.

- Designation according to EN 520: Type F.

- CE marked.

- Registered in BASTA & Byggvarubedömningen.

  Fire plaster

  • Brandskiva har speciellt goda brandskyddande egenskaper.

   - Specialskiva för brandskydd.

   - Används på väggar och tak.

   - Försänkta långsidor.

   - Lämplig för tak med brandkrav.

  bottom of page