top of page

Byggplywood av barrträ med fina putsade ytor, exteriörlimmad. Skivan är putsad på båda sidor och har en fin yta där öppna sprickor, kvistar och kvisthål är tillåtna. Byggplywood passar perfekt till emballage, täckskivor, stötskydd etc.

Construction plywood

  • Used for simpler construction, walls, ceilings, floors, carpentry, packaging, cladding and protection, etc.

bottom of page