top of page

Byggplywood av barrträ med fina putsade ytor, exteriörlimmad. Skivan är putsad på båda sidor och har en fin yta där öppna sprickor, kvistar och kvisthål är tillåtna. Byggplywood passar perfekt till emballage, täckskivor, stötskydd etc.

Byggplywood CE4

  • Användes till enklare byggnation, väggar, tak, golv, snickerier, emballage, beklädnad och skydd, etc.

bottom of page