Bergslagsluckan är en taklucka avsedd för inbrädning av takutsprång med synlig undersida. Luckan fyller krav enligt AMA Hus 18 avseende synlig råspont som skall vara minst grundmålad innan montage.

Råspontluckor

  • Luckan fyller krav enligt AMA Hus 18 avseende synlig råspont som skall vara minst grundmålad innan montage