top of page

Bergslagsluckan är en taklucka avsedd för inbrädning av takutsprång med synlig undersida. Luckan fyller krav enligt AMA Hus 18 avseende synlig råspont som skall vara minst grundmålad innan montage.

Råspontluckor

  • Luckan fyller krav enligt AMA Hus 18 avseende synlig råspont som skall vara minst grundmålad innan montage

bottom of page