top of page

Vinkelprofil L med 50 mm. flänsar för 90-graders hörnkonstruktioner i innerväggar och vid brandinklädnad av stålbalkar.

    Vinkelprofil L/LP

    • LP vikbar mittperforerad vinkelprofil för hörnkonstruktioner i innerväggar och vid brandinklädnad av stålbalkar.

    bottom of page