top of page

- Use on e.g. plastered surfaces, brick and wooden walls.

- Suitable for curved shapes, can be bent in a radius down to 300 mm.

Countersunk cardboard lined long edge and cut, straight short edge.

- Fiberglass-reinforced plaster core.

- Designation according to EN 520: Type A.

- CE marked.

- Registered in BASTA & Byggvarubedömningen.

    Surface

    • Ytskivan är lämplig som ytavjämnare på befintliga väggar och kan användas mot alla underlag.

      Använd på t.ex. putsade ytor, tegel- och träväggar.

    bottom of page